Videoõpetused

Teodori koondesitlus

Teodor võtab selles videos kokku senised õpitud oskused!